Financial controller.

Versterk het financiële fundament van jouw onderneming met de uitgebreide expertise van een financial controller via RBBLS. Van het beheren van dagelijkse boekhoudkundige taken tot het analyseren van complexe financiële gegevens en het ontwikkelen van strategische plannen voor groei, onze financial controllers staan klaar om jou hierbij te ondersteunen. Een financial controller streeft ernaar om financiële processen te stroomlijnen, risico’s te minimaliseren en operationele efficiëntie te verbeteren. 

wat is een financial controller?

Een financial controller is een professional in het vakgebied van financiën en boekhouding, die verantwoordelijk is voor het beheren van de financiële activiteiten van een onderneming. De rol van een financial controller kan variëren afhankelijk van de grootte en de aard van de onderneming. Hij kan zich onder andere bezighouden met de volgende werkzaamheden:

 • Financiële planning en analyse: Het opstellen van budgetten, prognoses en financiële analyses om de financiële gezondheid van de onderneming te begrijpen en strategische besluitvorming te ondersteunen.
 • Rapportage: Het voorbereiden en presenteren van financiële rapporten aan het management en andere belanghebbenden, zoals aandeelhouders of investeerders.
 • Boekhouding: Het toezicht houden op boekhoudkundige activiteiten, waaronder het bijhouden van financiële transacties, het beheren van grootboekrekeningen en het verzekeren van naleving van boekhoudnormen en regelgeving.
 • Interne controle: Het ontwikkelen en implementeren van interne controleprocedures om ervoor te zorgen dat financiële processen effectief en accuraat zijn en om fraude en fouten te voorkomen.
 • Compliance: Het waarborgen dat de onderneming voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van financiën en boekhouding, zoals belastingwetten en rapportagevereisten.

Over het algemeen speelt de financial controller een belangrijke rol bij het waarborgen van de financiële integriteit en gezondheid van een onderneming, en bij het ondersteunen van strategische besluitvorming door middel van nauwkeurige financiële analyses en rapportages.

De voordelen van een financial controller

Het inschakelen van een financial controller binnen jouw onderneming brengt verschillende voordelen met zich mee:

 • Financiële stabiliteit: Een financial controller helpt je bij het beheren van de financiële activiteiten van de onderneming, waaronder budgettering, prognoses en financiële analyses. Dit kan bijdragen aan het handhaven van de financiële stabiliteit en het voorkomen van cashflowproblemen.
 • Nauwkeurige financiële rapportage: Een financial controller is verantwoordelijk voor het voorbereiden en presenteren van financiële rapporten aan het management en andere belanghebbenden. Door ervoor te zorgen dat deze rapporten accuraat zijn, helpt hij bij het ondersteunen van weloverwogen besluitvorming.
 • Risicobeheer: Door interne controleprocedures te ontwikkelen en te implementeren, kan de financial controller helpen bij het identificeren en beheersen van financiële risico’s, zoals fraude en fouten in de boekhouding. 
 • Compliance: Een financial controller waarborgt dat de onderneming voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van financiën en boekhouding. Dit kan helpen bij het voorkomen van juridische problemen en boetes als gevolg van non-compliance. 
 • Strategische besluitvorming: Door financiële analyses uit te voeren en managementinformatie te verstrekken, ondersteunt een financial controller het management bij het nemen van strategische beslissingen die de groei en winstgevendheid van de onderneming bevorderen.
 • Efficiëntieverbetering: Door financiële processen te stroomlijnen en automatiseren, kan een financieel controller bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie van de financiële afdeling en de onderneming als geheel.

Kortom, een financial controller speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de financiële gezondheid en het succes van een onderneming door middel van nauwkeurige rapportage, risicobeheer, compliance en strategische ondersteuning.

Wat kan een financial controller voor jou betekenen?

Een financial controller kan een belangrijke rol spelen in het beheer van de financiële activiteiten van een onderneming. Door financiële planning en analyse uit te voeren, ondersteunt de controller het management bij het opstellen van budgetten, prognoses en financiële analyses, waardoor een betere financiële gezondheid van de onderneming ontstaat. Bovendien draagt de controller bij aan rapportage, door financiële rapporten accuraat en op tijd voor te bereiden, waardoor het management relevante informatie ontvangt en zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Door het ontwikkelen en implementeren van interne controleprocedures, helpt de financieel controller ook bij het beheersen van risico’s, zoals fraude en fouten, en waarborgt hij dat de onderneming voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van financiën en boekhouding. Hiermee worden ook juridische problemen verholpen.

Een financieel controller biedt strategische ondersteuning aan het management door middel van financiële analyses en managementinformatie. Door deze analyses en inzichten kunnen beslissingen worden genomen die de groei en winstgevendheid van de onderneming bevorderen.